Nasze PsyNasze SuczkiAKTUALNO?CIWYSTAWY MIOTY 2013MIOTY 2014MIOTY 2015MIOTY 2016

Owczarek | GDYNIA FCI 16.01.2011

Gda?sk

Mi?o nam poinformowac, ?e sezon wystawowy 2011 rozpoczniemy I Karnawa?ow? Zimow? Wystaw? Psów Rasowych, która odb?dzie si? 16.01.2011r. w Gda?sku.

Na wystawie poka?emy nasz? suczk? Uz? Szenberg, chcieli?my równie? pokazac suczk? owczarka niemieckiego d?ugow?osego Alask? Ryko?, ale niestety nie zosta?a ona przyj?ta na t? wystaw?, mimo to, ?e PZK zatwierdzi?  now? ras? jak? od 2011r. jest owczarek niemiecki d?ugow?osy. Jednak nie b?dziemy tej sytuacji komentowac.

Mamy za to bardzo dobr? wiadomo?c dla nas: na wystawie w Gda?sku ubierze nas nasz nowy sponsor NEMIROFF.

 

 

 

 

Nasza suczka UZA SZENBERG wzi??a udzia? w wystawie, która odby?a si? 16.01.2011r. w Gda?sku a organizatorem by? gdy?ski oddzia? FCI. Nasza suczka wystawiona by?a w klasie otwartej. UZA SZENBERG od  s?dziego p. Andrzeja Kazimierskiego otrzyma?a bardzo dobry opis i ocen?.

UZA zaj??a II lokat? na trzy wystawiane suczki.

Oto kilka zdj?c z wystawy:

 

Powered by Agencja VSP